Σύκα Νικολέττας

Σύκα Νικολέττας

Τα “Σύκα Νικολέττας” αποτελεί μια ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την επεξεργασία και συσκευασία αποξηραμένων σύκων. Η ιδέα της σύστασης βασίστηκε αφενός στο συγκριτικό πλεονέκτημα της άριστης ποιότητας των σύκων της περιοχής και αφετέρου στην προσωπική δημιουργική διάθεση.

Η επιχείρησή έχει ήδη αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες επεξεργασίας και τυποποίησης εξαιρετικών και πρωτότυπων προϊόντων με βάση το σύκο. Η άριστη ποιότητα συμπορεύεται με τις ξεχωριστές γεύσεις. Στόχος, αποτελεί η διάδοση αυτού του “θησαυρού” της γης, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στις διεθνείς αγορές.

  • Client Σύκα Νικολέττας
  • Date 13/07/2016
  • Tags Web Development
  • URL View Project